مبلغ: جریان اصولگرا با چهار ضلع وارد انتخابات می‌شود

مبلغ: جریان اصولگرا با چهار ضلع وارد انتخابات می‌شود

سه‌شنبه 14 ژانویه ساعت 12:00 - سیاست

یک فعال سیاسی گفت: پیش‌بینی نوع رقابت‌های انتخاباتی سخت است و در روزهای منتهی به انتخابات مشخص‌تر خواهد شد.