مترو به “زعفرانیه” و “پاسداران” می رسد/ جرئیات اتصال خط سه به یک مترو

مترو به “زعفرانیه” و “پاسداران” می رسد/ جرئیات اتصال خط سه به یک مترو

یکشنبه ۰۵ بهمن - اجتماعی

شهردار منطقه یک از اتصال خط سه به یک مترو با عبور از خیابان پاسداران خبر داد.