متهم کودک آزاری در کرمانشاه دستگیر شد

متهم کودک آزاری در کرمانشاه دستگیر شد

چهارشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۰:۱۶ - سیاست

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری فرد متهم به کودک آزاری در این استان خبر داد.