متهم کودک آزاری در کرمانشاه دستگیر شد

متهم کودک آزاری در کرمانشاه دستگیر شد

دوشنبه ۰۵ اسفند - سیاست

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری فرد متهم به کودک آزاری در این استان خبر داد.