مثبت شدن نتیجه آزمایش ۵۱ بهبود یافته‌ کووید-۱۹ در کره جنوبی

مثبت شدن نتیجه آزمایش ۵۱ بهبود یافته‌ کووید-۱۹ در کره جنوبی

چهارشنبه ۱۴ خرداد - اجتماعی

آزمایش انجام شده روی ۵۱ بیمار بهبود یافته از کووید-۱۹ در کره جنوبی حاکی از مثبت بودن نتیجه تست این افراد است.