مجلس توجه بیشتری به حوزه تنقیح قوانین داشته باشد

مجلس توجه بیشتری به حوزه تنقیح قوانین داشته باشد

پنج شنبه ۱۴ فروردین - سیاست

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه مجلس باید توجه بیشتری به حوزه تنقیح به جای تدوین و تصویب قانون داشته باشد، گفت: ما تا الان حدود ۱۳ هزار عنوان قانونی تصویب کردیم و الان زمان آن فرارسیده است که قانون‌گذاری را کم‌تر کنیم یعنی از ۱۰۰ درصد،‌۳۰ درصد وقت و حوصله را به قانون‌گذاری و ۷۰ درصد را به تنقیح اختصاص دهیم.