محمدحسن نامی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

محمدحسن نامی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد

چهارشنبه ۲۶ خرداد - ورزش

امیر سرتیپ محمدحسن نامی با حضور در ستاد انتخابات کشور به عنوان کاندیدای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرد.