محمودزاده: چرا فقط مردم و اصناف هزینه کرونا را بپردازند؟

محمودزاده: چرا فقط مردم و اصناف هزینه کرونا را بپردازند؟

شنبه ۱۵ آذر - سیاست

نایب رییس کمیسیون کشاورزی با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی از سیاست های دولت در خصوص تعطیلی های اصناف به دلیلی شیوع کرونا انتقاد کرد و گفت: چرا اصناف و بازاریان را بدون حتی یک ریال کمک مالی تحت فشار قرار می دهید؟ مردم و اصناف با این گرانی کمرشکن و مشکلات معیشتی خانواده خود را چگونه تامین کنند؟