محمود علمی درگذشت

محمود علمی درگذشت

دوشنبه ۲۳ تیر - فرهنگی

محمود علمی، بنیانگذار انتشارات بدرقه جاویدان درگذشت.