محکومیت یک شرکت تعاونی به دلیل اخفاء و امتناع از عرضه مرغ

محکومیت یک شرکت تعاونی به دلیل اخفاء و امتناع از عرضه مرغ

دوشنبه ۰۵ اسفند - سیاست

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از محکومیت نقدی یک شرکت تعاونی مرغداران به دلیل اخفاء و امتناع از عرضه آنها در این استان خبر داد.