مدافع الشارجه: برابر پرسپولیس متفاوت خواهیم بود

مدافع الشارجه: برابر پرسپولیس متفاوت خواهیم بود

شنبه ۱۶ فروردین - ورزشی

بازیکن الشارجه قول داد که تیمش برابر پرسپولیس بازی متفاوتی را به نمایش بگذارد.