مدل جامع کارآفرینی در ستاد کانون‌های مساجد کشور تدوین شد

مدل جامع کارآفرینی در ستاد کانون‌های مساجد کشور تدوین شد

شنبه ۲۹ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- معاون پشتیبانی و توسعه منابع ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور اعلام کرد: مدل کارآفرینی سازمانی این ستاد با همکاری تیم پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی تهران تدوین شد.