مراحل دشمنی با دشمنان خدا چیست؟

مراحل دشمنی با دشمنان خدا چیست؟

دوشنبه ۲۴ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- یک پژوهشگر مذهبی گفت: اولین گام برای دشمنی با دشمنان خدا، ایجاد حس نفرت نسبت به آنان است و دومین گام، دور شدن از آنان و گام بعدی نیز مبارزه با این دشمنان است.