مراسم عمامه گذاری در روز عید غدیر خم – قم

مراسم عمامه گذاری در روز عید غدیر خم – قم

سه شنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۰:۲۸ - سیاست

به مناسبت عید بزرگ غدیر خم مراسم عمامه گذاری در بیوت مراجع عظام تقلید آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و علوی گرگانی ۲۹ مرداد در قم برگزار شد.