مراکز علمی کاربردی به بهانه کرونا حق تعدیل نیرو ندارند

مراکز علمی کاربردی به بهانه کرونا حق تعدیل نیرو ندارند

جمعه ۱۳ تیر - علمی

رئیس دانشگاه علمی کاربردی با تاکید بر اینکه مراکز این دانشگاه حق ندارند به بهانه شیوع کرونا اقدام به تعدیل نیرو کنند، گفت: با وجود اینکه مراکز علمی کاربردی گاه به سختی و مشکل اداره می‌شوند اما بخشنامه کردیم که این مراکز به دلیل شیوع کروناویروس نیروهای خود را تعدیل نکنند.