مردم گرفتارند و حوصله تماشای قصه تلخ دیگران را ندارند

مردم گرفتارند و حوصله تماشای قصه تلخ دیگران را ندارند

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

یک برنامه ساز تلویزیون بر این باور است که بخشی از شباهت ویژه برنامه‌های افطار، به عدم ریسک پذیری مدیران برای مواجه شدن با طرح های جدید برمی گردد و از طرفی برنامه سازان هم به امید جذب مخاطب، همه از نمونه‌های موفق قبلی کپی برداری می‌کنند. او همچنین ساخت برنامه‌های کمتر با بودجه بیشتر را راهی برای جذب مخاطب و افزایش سطح کیفی آثار تلویزیونی می‌داند.