مرمت آسیاب تاریخی طاووس سمنان

مرمت آسیاب تاریخی طاووس سمنان

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان از مرمت آسیاب تاریخی طاووس در سمنان، توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی خبر داد.