مریخ نورد “کنجکاوی” رکوردی دیگر ثبت کرد

مریخ نورد “کنجکاوی” رکوردی دیگر ثبت کرد

چهارشنبه ۲۰ فروردین - علمی

ناسا در حساب کاربری خود در اینستاگرام با منتشر کردن تصویری اعلام کرد مریخ نورد کنجکاوی اخیرا توانسته با موفقیت از تپه ای با سراشیبی بسیار زیاد صعود کند.