مشارکت، باطل السحر آلودگی هوا در شهرهای بزرگ‌ کشور است

مشارکت، باطل السحر آلودگی هوا در شهرهای بزرگ‌ کشور است

جمعه ۲۰ تیر - اجتماعی

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ضمن ارایه توصیه‌های بهداشتی جهت کاهش تردد شهروندان در هوای آلوده روزهای اخیر شهر تهران و استفاده از حمل و نقل عمومی گفت: مشارکت، باطل السحر آلودگی هوا در شهرهای بزرگ‌ کشور است.