مشخص شدن ترکیب ایران برای مسابقات جهانی دارت

مشخص شدن ترکیب ایران برای مسابقات جهانی دارت

شنبه ۱۵ آذر - ورزشی

با برگزاری مسابقات انتخابی، ترکیب تیم ملی چهارنفره دارت آقایان و بانوان ایران برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان که بصورت مجازی برگزار می شود مشخص شد.