مشکلات نیروهای بهداشت در دست پیگیری است

مشکلات نیروهای بهداشت در دست پیگیری است

دوشنبه ۲۳ تیر - اجتماعی

سخنگوی وزارت بهداشت از پیگیری مشکلات نیروهای بهداشت به دستور وزیر بهداشت خبر داد.