مشکل الاهلی عربستان از زبان سرمربی‌اش

مشکل الاهلی عربستان از زبان سرمربی‌اش

یکشنبه ۱۷ فروردین - ورزشی

سرمربی باتجربه الاهلی عربستان مشکل اصلی کنونی تیمش را ضعف در خط حمله می‌داند.