معافیت زائران اربعین ۱۴۰۰ از پرداخت عوارض خروج

معافیت زائران اربعین ۱۴۰۰ از پرداخت عوارض خروج

شنبه ۰۹ اسفند - فرهنگی

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای زائران اربعین ۱۴۰۰ که از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند را از پرداخت عوارض خروج معاف کردند.