معاون دانشگاه فنی و حرفه‌ای: شمار هنرجویان صنعتی هنرستانها افزایش یابد

معاون دانشگاه فنی و حرفه‌ای: شمار هنرجویان صنعتی هنرستانها افزایش یابد

چهارشنبه ۱۴ خرداد - فرهنگی

بوشهر- ایرنا- معاون آموزشی دانشگاه فنی وحرفه‌ای کشورگفت: ارتقای هنرجویان هنرستان‌ها به تکنسین ماهر با نگاه به صنعت ضروری است.