معاون وزیرخارجه کره جنوبی سفیر این کشور در تهران شد

معاون وزیرخارجه کره جنوبی سفیر این کشور در تهران شد

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

وزارت خارجه کره جنوبی از انتصاب یک دیپلمات ارشد این کشور به عنوان سفیر در ایران خبر داد.