معرفی آثار جشنواره مونولوگ دانشجویی “افرا”

معرفی آثار جشنواره مونولوگ دانشجویی “افرا”

دوشنبه ۰۵ اسفند - فرهنگی

۵۳ اثر پذیرفته شده در بخش مسابقه صحنه‌ای نخستین جشنواره مونولوگ دانشجویی آکادمی هنرهای اجرایی “افرا” معرفی شدند.