معرفی آثار منتخب جشنواره فیلم کوتاه «موج»

معرفی آثار منتخب جشنواره فیلم کوتاه «موج»

آثار منتخب سومین دوره‌ جشنواره‌ فیلم کوتاه «موج» معرفی شدند.