معرفی نامزدهای نهایی جایزه «گنکور»

معرفی نامزدهای نهایی جایزه «گنکور»

چهارشنبه ۱۲ آذر - فرهنگی

چهار نویسنده به فهرست نهایی جایزه ادبی «گنکور»، مهم‌ترین جایزه ادبی فرانسه راه‌ یافتند.