معیارهای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مشخص شد

معیارهای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مشخص شد

سه شنبه ۲۹ مهر - اقتصادی

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای معیارهای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را مشخص کردند.