مقابله با صید ترال در راستای صیانت از حقوق عامه/ اجازه نمی دهیم عده ای دریا را شخم بزنند

مقابله با صید ترال در راستای صیانت از حقوق عامه/ اجازه نمی دهیم عده ای دریا را شخم بزنند

جمعه ۱۳ تیر - سیاست

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان گفت: اجازه نمی دهیم عده ای دریا را شخم بزنند و با نابودی آبزیان به ذخایر دریایی آسیب وارد کنند.