مقصد اول برنامه “آرتمیس” عوض می‌شود

مقصد اول برنامه “آرتمیس” عوض می‌شود

سه شنبه ۲۹ مهر - علمی

ناسا می‌گوید اولین فضانوردان پروژه بازگشت به کره ماه موسوم به “آرتمیس” ممکن است هرگز از قطب جنوب ماه که مقصد اصلی این پروژه است، بازدید نکنند.