مقصد بعدی طارمی کجاست؟

مقصد بعدی طارمی کجاست؟

یکشنبه ۰۵ بهمن - ورزشی

«تنها چند ماه بعد از پیوستن طارمی به پورتو این سوال به‌ صورت جدی پیش آمده که آیا تیم قهرمان پرتغال برای این استعداد ایرانی کوچک نیست؟ مقصد بعدی طارمی کجاست؟»