مقوله مهم در شخصیت‌پردازی داستان کودک، توجه به ویژگی مخاطب است

مقوله مهم در شخصیت‌پردازی داستان کودک، توجه به ویژگی مخاطب است

چهارشنبه ۲۶ خرداد - فرهنگی

تهران- ایرنا- عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان توجه به ویژگی مخاطب را موضوع حائز اهمیتی در شخصیت‌پردازی داستان کودک برشمرد و افزود: مهم‌ترین ویژگی کودک شیطنت و بازیگوشی و سرزندگی است. پس سعی می‌کنم شخصیتی خلق کنم که این ویژگی‎ها را داشته باشد