ملاک های تعیین «شهریه» مدارس غیردولتی ابلاغ شد  

ملاک های تعیین «شهریه» مدارس غیردولتی ابلاغ شد  

سه شنبه ۰۷ بهمن - اجتماعی

بخشنامه آغاز فرآیند تعیین شهریه سال تحصیلی آینده به استان ها ابلاغ شد.