مناسب‌سازی ۷۲۵ فضای آموزشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

مناسب‌سازی ۷۲۵ فضای آموزشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

سه شنبه ۱۱ آذر - اجتماعی

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از مناسب‌سازی ۷۲۵ فضای آموزشی در سال جاری برای دانش آموزان با نیازهای ویژه خبر داد.