منصور اوجی از زبان خودش

منصور اوجی از زبان خودش

شنبه ۲۹ خرداد - اقتصادی

منصور اوجی در گفت‌وگوها، یادداشت‌ها و برنامه‌هایی که برای بزرگداشتش برگزار می‌شد، درباره شاعری خود، ویژگی‌ شعرش و شعر امروز گفته بود.