“منصور اوجی” در طبیعت شیراز آرام گرفت!

“منصور اوجی” در طبیعت شیراز آرام گرفت!

سه شنبه ۲۵ خرداد - اقتصادی

پیکر “منصور اوجی”، شاعر شیرازی پس از تشییع، در “باغ مزار مشاهیر” و در سایه سار درختان و در جوار گل‌ها، آرام گرفت.