منطق خشونت‌ها در افغانستان از چه واقعیتی پیروی می‌کند؟ 

منطق خشونت‌ها در افغانستان از چه واقعیتی پیروی می‌کند؟ 

چهارشنبه ۲۶ خرداد - ورزش

یک کارشناس مسائل سیاسی ضمن تشریح دلایل افزایش خشونت‌ها در افغانستان، با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت: متاسفانه خروج آمریکا از افغانستان چون غیرمسئولانه بوده  دارای پیامدهای نگران کننده‌ای خواهد بود.