منوچهر شاهسواری برای سومین دوره متوالی مدیرعامل خانه سینما شد

منوچهر شاهسواری برای سومین دوره متوالی مدیرعامل خانه سینما شد

شنبه ۱۵ آذر - فرهنگی

تهران- ایرنا- اعضای هیئت‌مدیره «خانه سینما» رأی به تمدید مدیرعاملی منوچهر شاهسواری در این نهاد صنفی برای سومین دوره پیاپی دادند.