مهاجم کاشیما به بارسلونا پیوست

مهاجم کاشیما به بارسلونا پیوست

مهاجم ژاپنی فصل آینده برای بارسلونا بازی خواهد کرد.