مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو در پردیس کیش دانشگاه تهران تمدید شد

مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو در پردیس کیش دانشگاه تهران تمدید شد

چهارشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۰:۰۶ - علمی

مهلت ثبت نام پذیرش دانشجو در پردیس بین­‌المللی کیش دانشگاه تهران تا ۲۵ شهریورماه تمدید شد.