مهم‌ترین رسالت بخش کودک و نوجوان جشنواره تئاتر مقاومت به روایت یک مدیر

مهم‌ترین رسالت بخش کودک و نوجوان جشنواره تئاتر مقاومت به روایت یک مدیر

پنج شنبه ۰۶ آذر - فرهنگی

مدیر بخش کودک و نوجوان هفدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر مقاومت، مهم‌ترین رسالت و ویژگی این بخش را فرهنگ‌سازی و الگوسازی برای کودکان و نوجوانان عنوان کرد.