مواد غذایی که نباید با شکم خالی خورد

مواد غذایی که نباید با شکم خالی خورد

جمعه ۲۶ دی - اجتماعی

صبحانه یکی از مهم‌ترین وعده‌های غذایی است و برای شروع روزی پربار نباید از آن غافل شد اما باید دانست که چه مواد خوراکی باید در برنامه غذایی صبح منظور شوند و با شکم خالی از مصرف چه خوراکی‌هایی باید پرهیز کرد.