موزه‌ها قبل از بازگشایی به آزمون و خطا نیاز دارند

موزه‌ها قبل از بازگشایی به آزمون و خطا نیاز دارند

چهارشنبه ۱۴ خرداد - فرهنگی

رییس ایکوم ایران معتقد است: قبل از بازگشایی کامل موزه‌ها، این فضاها نیازمند یکسری آزمون و خطا هستند تا با مشکلات ناشی از بازگشایی موزه‌ها در شرایط فعلی آشنا شده و با آن آگاهی در رفع آن مشکلات قدم برداریم.