موسیقی در گروه دو مشاغل قرار گیرد

موسیقی در گروه دو مشاغل قرار گیرد

دوشنبه ۲۴ خرداد - اقتصادی

معاونت امور هنری برای قرار گرفتن موسیقی در گروه دو مشاغل و از سرگیری کنسرت‌های موسیقی دوباره با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مکاتبه کرد.