موضع گیری وزیر خارجه جدید رژیم صهیونیستی درباره توافق هسته‌ای

موضع گیری وزیر خارجه جدید رژیم صهیونیستی درباره توافق هسته‌ای

جمعه ۰۱ مرداد - ورزش

وزیر امور خارجه جدید رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر مقابله این رژیم با احیای توافق هسته ای تاکید کرد.