موفقیت محققان دانشگاه اراک در کشت ریزجلبک پرکاربرد در صنایع آرایشی و پزشکی

موفقیت محققان دانشگاه اراک در کشت ریزجلبک پرکاربرد در صنایع آرایشی و پزشکی

سه شنبه ۱۷ تیر - علمی

محققان دانشگاه اراک موفق به کشت نیمه انبوه گونه ای ریز جلبک تک سلولی شده‌اند که در صنایع آرایشی، بهداشتی و علوم پزشکی کاربرد دارد.