مُهر نژادپرستی روی کارتون‌های معروف قدیمی

مُهر نژادپرستی روی کارتون‌های معروف قدیمی

چهارشنبه ۰۷ آبان - فرهنگی

تهران- ایرنا- به چند کارتون قدیمی شرکت والت دیزنی از جمله «گربه‌های اشرافی» و «دامبو» به دلیل وجود مضامین توهین‌آمیز نژادی و قومیتی، برچسب هشدار اضافه شد.