میردامادی: در دوره اصلاحات پایه گذاری برای جامعه قدرتمند شکل گرفت

میردامادی: در دوره اصلاحات پایه گذاری برای جامعه قدرتمند شکل گرفت

شنبه ۲۹ خرداد - ورزش

معاون سیاسی دبیرکل حزب اتحاد ملت گفت: ما مقدمه اصلاحات و اینکه یک دولت توانمند بر اساس آن شکل گیرد را در این موضوع می دانیم که جامعه قدرتمند باشد. در دوره اصلاحات پایه گذاری برای جامعه قدرتمند شکل گرفت.