میرزائی: امیدوارم برگ زرینی در کارنامه بوکس به ثبت برسانیم

میرزائی: امیدوارم برگ زرینی در کارنامه بوکس به ثبت برسانیم

شنبه ۰۹ اسفند - ورزشی

تهران- ایرنا- سرپرست تیم باران پُل اراک، گفت: امیدوارم با برگزاری مطلوب رقابت‌های لیگ برتر، بزرگ زرینی در کارنامه فدراسیون بوکس به ثبت برسانیم.