میریوسفی: ایران با وجود ترور دانشمند خود به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه می‌دهد

میریوسفی: ایران با وجود ترور دانشمند خود به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه می‌دهد

سه شنبه ۱۲ اسفند - سیاست

معاون مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل بر تداوم برنامه صلح آمیز هسته ای ایران تاکید کرد.